§§

 

Lovhjemmel i forhold til mentorindsats:

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Kap.9. §31