Målgrupper i jobcenteret

Du kan sidde mange steder i jobcenteret med en borger der matcher dette tilbud. Det fælles tema er, at frygten styrer den undvigende adfærd i forhold til arbejdsmarkedet, selvom viljen til at kunne være deltagende virker stor. Du oplever lidt for ofte afbud til tilbud, der bunder mest i angst for noget bestemt. Eller også kommer borgeren slet ikke ud hjemmefra

Mulige målgrupper:

  • Ungeindsats (+18)
  • Aktivitetsparate
  • Uddannelsesparate
  • Sygedagpengeindsats
  • Jobafklaringsforløb
  • Ressourceforløb

Målgruppen er ikke borgere, som:

  • Har brug for tolkning, da det ikke er muligt at sikre kvaliteten gennem tolk.
  • Jf. egen læge ikke egner sig til hypnoterapi. Det drejer sig primært om borgere, hvor der er risiko for psykose som fx ved Skizofreni.
  • Er paranoide, eller latent aggresive

Zmind tilbyder uddannelses – og arbejdsrettet Mentor med indbygget “angst-dæmper”, hvor hypnoterapi bruges til at gøre en stor forskel.

Hvem kan profiterer af tilbuddet om arbejdsmarkedsrettet hypnoterapi?

At kunne profitere af hypnoterapi kræver at man kan forestille sig, og leve sig ind i en situation. Det kræver også en kognitiv evne til reflekterer over de forandringer man mærker, samt evnen til at implementere forandringerne i nye erfaringer der gøres på arbejdsmarkedet.

Fælles for mange med angstsymptomer er, at de netop er rigtig gode til lige præcis dette. De ser ofte det værste scenarie ske.

Angst er orienteret mod fremtiden – Så det er bekymringen om, og forestillingen om hvad der kan gå galt der præger borgerens verden. Fx kan det udløse tanker om alt det der kan gå galt ved at indgå i en aftale om praktik på en virksomhed, eller starte på en uddannelse.

Eksempler på negative tanker, der forhindrer opstart i uddannelse eller på virksomhed:

De kan ikke lide mig – De synes ikke jeg gør det godt nok – Jeg har jo ikke noget jeg kan give dem – De kigger på mig og synes jeg er mærkelig – Jeg kan ikke klare eksamen – Jeg bryder sammen osv.

Borgeren stresses af egne forestillinger, samt de krav systemet stiller, som de ikke oplever de kan leve op til, og frygten får lov at accelerere. Kroppen reagerer fysisk. Nattesøvnen påvirkes, der kan forekomme små og store angstanfald og vejen til uddannelse og arbejdsmarkedet kan virke næsten umulig.

MEN netop fordi de har så levende en forestillingsevne – Så er de ofte også gode til at aflære angsten, og herefter forestille sig gode scenarier. Derfor vil disse borgere ofte virkelig kunne profitere af netop den målrettede hypnoterapi. Det vigtigste værktøj er visualisering af hvordan den succesfulde situation opleves – Kendes fra mentaltræning indenfor sportsverden, og har ofte været brugt til at vinde guld i elitesportens verden.

Det optimale ville være at Zmind kan sættes ind umiddelbart inden borgeren står overfor et udfordrende tilbud der vækker frygt. Det kan også være borgeren er i et tilbud, hvor der er brug for en særlig indsats i forhold til accelererende symptomer.