Målrettet mentor (ved angsttilstande)

Hos Zmind vil borgeren opleve at blive så hurtig klar til jobcenterets egne tilbud, som rammerne gør det muligt. Zmind vil indgå i et tæt samarbejde med Jobcenterets egne rådgivere, konsulenter og virksomhedsrettede tilbud. Det vil selvfølgelig også været muligt at tage med ud på virksomhedsbesøg, for at skabe mest mulig sammenhæng, derfor er dette et mentortilbud, og ikke kun en behandling af specifik angst. Rammerne for mentoraftalen er enkle.

Formålet er altid:

At dæmpe angsten ved overgang til tilbud.

Derudover kan der være behov for andre konkrete opgaver, disse konkretiseres i bestillingen.

Det er i metoden til målet, at Zmind skiller sig ud

Som mange andre mentortilbud, vil samarbejde, respekten, den gode relation, og nærværet være selvfølgelige nøgleredskaber til den gode udvikling mod arbejdsmarked og uddannelse.

Hos Zmind er der fuld forståelse for de økonomiske og lovmæssige rammer jobcenteret arbejder i, og vil derfor kunne tilpasse samarbejdet mellem borger og jobcenter med faglig respekt for de fælles mål. At åbne døren til job, uddannelse og selvforsørgelse.

For nogen borgere, vil det være nok til at gå videre ind i et mere trygt samarbejde omkring jobcenterets tilbud, eller til andre aktører. For andre er frygten mere styrende for deres handlemuligheder – og det er der Zmind virkelig skiller sig ud, og kan gøre en mærkbar forskel.

Zmind kan i disse situationer tilbyde en hypnoterapi, der retter sig mod helt konkrete job og uddannelses barrierer, der primært bunder i specifik angst.

Eksempler på dette kan være:

  • En ung, hvis nervesystem blokerer vejen til eller igennem uddannelse (måske præstationsangst/eksamensangst)
  • Det ubehag der kan opstå i nervesystemet ved at være på en arbejdsplads eller uddannelsesinstituion med mange kolleger/medstuderende. (måske socialfobi)
  • Det kan være, det at køre med offentlig transport. (måske angst for lukkede rum)
  • Det at være ny på en arbejdsplads. (måske angst for hvad andre tænker)
  • Det kan være tanken om at ”ude er godt, men hjemme er bedst” hvor bare det at handle ind, kan være en kamp om overlevelse. (måske angst for at miste kontrollen)

Det her er som sagt blot eksempler på grundliggende dilemmaer, som kan ligge bag ved, at vejen mod uddannelse eller arbejde gøres unødigt lang for borgeren. De her borgere har måske prøvet en del tilbud allerede uden held – Selvom de rigtig gerne vil, så stoppes de af angst, og livskvaliteten daler kraftigt.

Det fælles tema er, at frygt og angst ligger bag mislykkede forsøg på integration i uddannelse og arbejdsmarked. Det udgør en problematik, der ikke løses ved yderligere eller skærpede krav.

Ved Zmind er der fokus på at ”gå efter bolden hurtigtst muligt”. Dvs. Hvis der i virkeligheden ligger en konkret frygt bag borgerens adfærd, så er det der vi starter. Det vil hurtigt vise sig, om borgeren profiterer af tilbuddet eller ej, hvorfor det også hurtigt kan afsluttes, hvis ikke borgeren oplever at tilbuddet giver mening. Det er væsentligt for succes at borgeren kan se ideén.

 

Herunder Link til .CABI Her kan man læse en mentorcase der ligner dette tilbud. I denne case er mentor uddannet pædagog og anvender NLP teknik, som i effekt har stor lighed med hypnoterapi i forhold til angst.

http://www.cabiweb.dk/mentorcases/professionel-mentor-angst-adhd/