Mentormål, samarbejde og en folder i PDF-format

 

**På linket herunder finder du en folder i PDFformat, som du kan udlevere til den/de borgere, som kunne være i målgruppen for netop dette mentortilbud.

folder til borgere

Et typisk forløb:

 

Borgeren er sygemeldt eller ledig i jobcenteret, og den primære årsag er stress, angst eller depression, som aktuelt udgør en barrierer i forhold til arbejde, eller studie.

Du vurderer, at der er brug for en målrettet mentorindsats, for at støtte borgerens vej tilbage på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt med et godt match, og at mentoren har et roligt gemyt, men stadig evner at gå målrettet efter de opstillede mål i indsatsen på en anerkendende måde.

 

Du kontakter mig på mailen eva@zmind.dk og spørger om der er plads til opgaven.

Jeg har i din mail brug for:

Anslået timeforbrug pr.uge ( min. 2 timer/ugen – Kan være mere afhængig af opgavens omfang og intensitet)

Helt kort skriv om hvilke konkrete mentormål der ønskes støtte til.  Støtten vil altid primært handle om angstreducering i bestemte situationer.

Mål kan Fx være:

  • At kunne være ude blandt andre
  • At kunne komme ud hjemmefra – fx walk’n’talk i nærområdet, handle ind og lign.
  • At kunne deltage i tilbud fx motion
  • At kunne tage med offentlig transport
  • At kunne opretholde tilknytning til praktik / småjob.
  • M.m.

Desuden er det væsentligt, at egen læge har godkendt hypnoterapi som metode. (Der må ikke være risiko psykose)

Jeg kontakter dig hurtigst muligt i forhold til om der er plads, og evt. ventetid.

Hvis der er åben for tilgang, aftaler vi fælles møde med borgeren hos dig på Jobcenteret, eller i borgerens eget hjem

Vi aftaler nærmere på første møde i hvor høj grad du har brug for løbende tilbagemelding i forhold til de opstillede mål.

Hvis borgeren kan se en mening med tilbuddet, og ønsker og er indforstået med at bruge Zmind. Sender du efter mødet bevilling med de endelige mål, samt EANnr  til Zminds CVR.  Når jeg har bevilling og EANnr. Kontakter jeg borgeren og aftaler første møde.

Hvis der opstår ændringer i forhold til borgerens situation, som ændrer vilkårene for målene, vil du blive kontaktet med henblik på den ny situation, og evt. ændringer det må have for bevillingen.

Ved afslutning gives altid konkret skriftlig tilbagemelding på opnået progression omkring målene i bevillingen. Hvad der ellers kommer frem i kontakten til borgeren forbliver fortroligt af hensyn til relationen.