Eksamensangst

Eksamensangst – En behandling der kan gøre en stor forskel for fremtidige muligheder i job og uddannelse

Du har med studerende at gøre i dit daglige arbejde. Du oplever af og til studerende, som har svært ved at klare presset i forbindelse med eksamen. Og når tingene spidser til går de helt i “sort”. Du har mulighed for at støtte op om eleven med mentor/støttetimer i de tilfælde, hvor det afhænger af, om eleven kan fortsætte på studiet.

Den typiske elev, som matcher dette tilbud, har store ambitioner, men oplever angst som en reel barriere i forhold til at nå det ønskede snit. Eleven klarer sig i gennemsnit med en karakter over middel, men rammes fysisk af angst i forbindelse med at skulle præsterer til eksamen og test.

Zmind kan her med fordel bruges til at støtte eleven i at få ro på nervesystemet, og være i stand til at præsterer, når det gælder uden at blive “lammet” af kropslige reaktioner. Det er en kortvarig og yderst effektiv metode, som kan have en kæmpe betydning for elevens opfattelse af formåen i det videre studie og arbejdsliv.

Der vil typisk være behov for 1-2x 2 timer + kørsel til elevens eget hjem.

Timerne ligges ca. 14 – 7 dage før en udfordrende eksamen, som hjemmebesøg. Sådan at eleven ret hurtigt oplever den konkrete forandring i aktion.

En succeshistorie fra en tidligere behandling i 2013 – med opfølgning i 2018:

Herunder kan du læse hvordan det gik efter én behandling for eksamensangst, og hvilken mulig forandring det gjorde for denne unge kvinde – efter kun 2 timers hjemmebesøg. Hun har ønsket at være anonym i forhold til navn og studieretning i dag. Hvilket jeg har fuld respekt for. Jeg synes historien er god, og vigtig at få frem.

Jeg udførte behandlingen mod eksamensangst som hjemmebesøg d.27/5-2013. Efter veloverstået eksamen og et 12-tal, sendte hun mig følgende tilbagemelding til min daværende hjemmeside, hvor jeg dengang i 2013 arbejdede fuld tid med hypnoterapi i tidligere virksomhed.

Link til tilbagemelding her